Kommunens rolle

Kommunen kan yde rådgivning, tilbyde behandling og hjælp med beskyttelse.

Socialforvaltningen i kommunen kan yde anonym rådgivning til personer, som er udsat for vold og til personer, der udøver vold. Borgerens egen sagsbehandler kan også rådgive den enkelte.

Familierådgivning kan bestå i rådgivning og koordinering af den voldsramtes sag på tværs af sektorer og forvaltningsgrene.

Kommunens forpligtelser over for børn, som lever i familier med vold, er de samme som over for børn, der bliver udsat for seksuelt misbrug og vanrøgt.

I en sag om vold er det vigtigt at være opmærksom på barnets sikkerhed. For eksempel skal en forælder, som er mistænkt for at udøve vold, ikke orienteres om sagen, så længe der er risiko for, at dette kan udsætte barnet for mere vold.

Som kommunal fagperson skal du samarbejde med kolleger og andre myndigheder om at give familien den rigtige hjælp.

Når du samarbejder med andre forvaltninger eller myndigheder, skal du være opmærksom på reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger, som du finder i Sagsbehandlingsloven.

Endelig kan kommunen hjælpe med navne- og adressebeskyttelse.