Politiets rolle

Politiets opgave er at opretholde sikkerhed, fred og orden, at påse overholdelse af love og vedtægter samt at foretage, hvad der er nødvendigt for at forhindre forbrydelser og for at efterforske og forfølge sager herom - Retsplejeloven for Grønland, kap. 3, § 61.

Politiet bliver oftest involveret i sager om vold i familien i en akut situation.

Det er politiets primære opgave at beskytte de personer, som er udsat for vold. For eksempel kan politiet hjælpe med at sikre boligen for at forebygge ny vold ved at hjælpe med at få låsen udskiftet og hoveddøren sikret.

Politiet skal efter anmeldelse eller på eget initiativ efterforske, når der er rimelig grund til at antage, at der er blevet begået et strafbart forhold som vold i parforholdet.

Politiet har som alle andre underretningspligt, hvis de får kendskab til, eller har grund til at antage, at et barn bliver udsat for vold eller på anden måde har behov for særlig støtte.