Hjælp til hele familien

Vold i familien er sjældent et enkeltstående problem, men ofte ledsaget af andre sociale eller personlighedsmæssige problemer.

Den vigtigste hjælp til et barn, der er vidne til eller selv er udsat for vold i hjemmet, er:

  • At volden stopper
  • At forældrene får hjælp til at løse de problemer, der er årsag til volden
  • At barnet selv får hjælp - afpasset dets alder og funktionsniveau

Vær opmærksom på, at:

  • En voldsudsat kan have svært ved at rumme sine børn og det, de har været udsat for, før hun/han har fået bearbejdet det, som er sket.
  • Voldsudsatte er ofte ikke opmærksomme på, at børnene har været vidne til volden. Ofte har de ikke talt med dem om den.

Barnet ofte vil være bekymret for den forælder, som udøver vold, og kan savne personen, hvis det ikke ser ham/hende.