Parathed til at yde hjælp

For at kunne træffe den bedste beslutning for familien, er det vigtigt, at du og dine kolleger har en plan for, hvordan I vil handle på en mistanke.

Grønlands selvstyre har udarbejdet et forslag til skriftligt beredskab i kommunerne til håndtering af sager om vold eller seksuelle overgreb på børn – hent det her

Specialiseret rådgivning
Saaffik kan rådgive om håndtering af sager, hvor der er mistanke eller viden om seksuelle overgreb mod børn og unge.