Brudfasen

Når den voldsudsatte vælger at bryde med volden, er der behov for, at du som fagperson hjælper med sikkerhed, bearbejdning af volden og eventuelt en politianmeldelse.

Beslutningen om at bryde med volden vil ofte også medføre et brud med partneren. Men det kan være svært. Derfor er de første par dage efter, at beslutningen er taget yderst vigtige, hvis man vil mindske risikoen for, at en voldsudsat går tilbage til voldsudøveren, før problemet er løst.

Læs: Hvorfor går de ikke bare?

Den voldsudsatte oplever ofte tiden efter bruddet som den sværeste tid:

 • Ofte eskalerer volden i denne periode, fordi den voldsudøveren oplever sorg, afmagt og/eller kontroltab.
 • Voldsudsatte isolerer sig ofte, mens volden står på. Det kan skyldes skam eller partnerens jalousi. Derfor kan hun/han have et begrænset netværk og mangle den praktiske og sociale støtte, der skal til for at klare de store omvæltninger, der følger med at bryde med volden. 

Det er derfor vigtigt, at du giver den voldsudsatte støtte i hendes eller hans beslutning om at bryde med volden.

Sikkerhedsforanstaltninger ved brud
Voldsudøveren er som regel farligst i tiden omkring og efter et brud, da voldsudøveren nu har mindst at miste.

Det kan derfor være nødvendigt med forskellige sikkerhedsforanstaltninger:

 • Politiet kan hjælpe med tilhold og sikring af bolig
 • Kommunen skal vurdere barnets behov for sikkerhed og særlig støtte
 • Det kan være nødvendigt for den voldsudsatte at skjule sig for partneren

Rådgivning og behandling
Den voldsudsatte kan også have behov for:

 • Lægebehandling
 • Rådgivning og støtte til sig selv og sine børn
 • Juridisk rådgivning om forældremyndighed, samvær, skilsmisse uden separation m.m.

Dokumentation af vold
I forbindelse med en eventuel senere sag om samvær, skilsmisse eller en straffesag, er dokumentation af volden vigtig.

Dokumentation kan for eksempel skaffes fra:

 • En læge, en sundhedsfaglig nøgleperson eller skadestuen/sygeplejestationen
 • Politiet, hvis politiet har haft kontakt med familien
 • Et krisecenter
 • Vidneudsagn
 • Mails, sms’er m.m. fra partneren med for eksempel trusler om vold

Anmeldelse af vold
Vold er strafbar. Voldsudøveren kan meldes til politiet, enten af den voldsudsatte, et vidne til volden eller af en fagperson.

Politiet skal af egen drift efterforske en sag, hvis der er rimelig grund til at antage, at der er vold i familien.