Den voldsudsatte går tilbage

Sikkerhed og beskyttelse er et tema, der hele tiden kan blive aktuelt. For eksempel hvis den voldsudsatte går tilbage til voldsudøveren.

Der sker ofte, at voldsudsatte går tilbage til den voldelige partner.

Læs: Hvorfor går de ikke bare?

Tænk sikkerhed
Tiden efter, den voldsudsatte flytter hjem, kan være præget af et stort ønske fra begge parter om, at familielivet skal fungere igen. Men selv når voldsudøveren går i behandling, er der ingen garanti for, at volden ikke gentager sig.

Som fagperson skal du:

  • gøre den voldsudsatte opmærksom på konsekvenserne for eventuelle børn ved at flytte tilbage
  • tage højde for eventuelle børns sikkerhed
  • hjælpe den voldsudsatte til at fokusere på sine egne ressourcer frem for hjælpeløshed