Livet uden vold

Denne fase kan enten handle om at få en familie til at fungere, efter volden er stoppet, eller at parterne skal bygge en hverdag op hver for sig.

Hjælp i forhandlingssituationer
Vær opmærksom på, at den voldsudøvende part ofte er i en bedre forhandlingssituation om samvær med børn, bodeling og andre praktiske forhold, fordi den voldsudsatte part føjer partneren af frygt eller afmagt. Det kan også være tilfældet, selvom volden er stoppet. For det kan være svært at bryde med tidligere handlingsmønstre og frygten for vold

Myndighederne bør tale med de to parter separat, hvis der stadig er vold i forholdet.

Praktisk hjælp
Nogle former for hjælp, fx familierådgivning, kan være nødvendige i forbindelse med et brudt parforhold.

Sikkerhed
Efter en separation kan volden eskalere, og nogle voldsudsatte oplever, at de bliver forfulgt af deres tidligere partner.

Sikkerhed og beskyttelse kan stadig være nødvendig, hvis volden ikke er stoppet.