Som læge, sygeplejerske, sundhedshjælper o.l.

Sundhedsområdet
Læger, sygeplejersker, sundhedshjælpere m.fl. kommer ofte i kontakt med ofre for familievold.

Sundhedssystemet rolle kan være alt fra at støtte den voldsramte i at erkende situationen til at sætte et brækket ben sammen, hjælpe med en politianmeldelse, eller sørge for, at hun kommer udenfor voldsudøverens rækkevidde.

Oftest sker volden om aftenen og kommer den voldsramte alvorligt til skade, vil det typisk være en læge på skadestuen eller en sundhedsfaglig nøgleperson på sygeplejestationen, der undersøger hende. Det bør ske hurtigst muligt og med grundig beskrivelse af skaderne til brug ved attester.

Barrierer
Voldsudsatte kan have mange grunde til ikke at ønske/kunne tale om volden. De sætter ofte meget på spil, fx deres egen og eventuelle børns sikkerhed. De kan også være flove over at skulle tale om volden.

Voldsudsatte er ofte psykisk nedbrudte efter at have tilpasset sig volden gennem længere tid. De mangler ofte selvværd og har måske levet isoleret, fordi de har været forhindret i en stabil omgang med venner eller familie.

Læs også: Hvorfor går de ikke bare?