Lægeattest

Hvad enten den voldsudsatte ønsker at anmelde volden eller ej, er det vigtigt, at der bliver udfærdiget en lægeattest på fysiske skader til eventuel senere brug.

Lægeattesten styrker den voldsudsattes troværdighed og er en vigtig dokumentation ved eventuelle fremtidige retssager, hvad enten det gælder spørgsmål om fortrinsret til bolig, strid om forældremyndighed eller andet.