Værd at huske

  • Husk at du har ret til at tale med den voldsudsatte under fire øjne
  • Husk at dokumentere tegn på fysisk, psykisk og seksuel vold – også selv om personen i situationen benægter vold – det kan være vigtigt bevismateriale i en efterfølgende retssag.
  • Vær opmærksom på eventuelle børn i familien – vold i familien skader børnene, også selv om volden ikke er rettet direkte mod børnene
  • Vær opmærksom på din skærpede underretningspligt
  • Vold i familien er ikke et problem, som enkelte fagpersoner kan løse alene
  • Hvis kvinden eller barnet har brug for tolk, så lad være med at bruge familiemedlemmer som tolk

Hvis en voldsudsat giver udtryk for at ville anmelde volden, kan sundhedspersonale tage kontakt til politiet. Herefter tager politiet stilling til om de vil modtage anmeldelsen, eller om den voldsudsatte skal henvende sig på politistationen.

Det behøver ikke være den voldsudsatte selv, der anmelder volden.

Politiet vil ofte stille nærgående spørgsmål for at få de oplysninger, de har brug for. Det kan hjælpe den voldsudsatte, hvis sundhedspersonalet forbereder hende/ham på dette.