Som lærer eller studievejleder

Lærer og studievejleder
Er du lærer eller studievejleder og har du mistanke om, at et barn eller en unge bliver udsat for vold i familien, kan du her læse mere om, hvad du kan gøre.

Du kan ofte se på et barn, om det har det vanskeligt, men det kan være svært at vide, hvad grunden er. Det vil ikke være tydeligt, at problemet er vold i hjemmet, og ofte er der også andre problemer i voldsramte familier.

Tegn på at et barn bliver udsat for vold kan være:

  • Udadreagerende adfærd.

Barnet kan være aggressivt, uroligt eller ukoncentreret. Måske er barnet ukritisk i forhold til, hvem det har kontakt med, er uden respekt for andres grænser og er dårligt til at udtrykke egne grænser. Barnet kan virke umodent eller understimuleret og kan fremtræde fysisk forsømte.

  • "Usynlig" adfærd. 

De ”usynlige" børn skal man være en meget dygtig fagperson for at få øje på. Barnets adfærd kan være iøjnefaldende moden, (over-) ansvarlig og måske indadvendt eller ængstelig. Der kan være en tendens til, at barnet isolerer sig. De større børn – teenagere - er ofte "aldrig" eller "altid" hjemme.

  • Prøvende adfærd. 

Børn, der håber at blive spurgt, hørt og forstået og kommer med små løgne overfor lærere eller forældre, har prøvende adfærd. Unge kan finde på at "råbe om hjælp" i stile og opgaver. Hvis du har mistanke, så spørg barnet eller den unge. Det er altid bedre at spørge, end at ignorere eller undertrykke en mistanke.

Husk du har skærpet underretningspligt
Som fagperson, der arbejder med børn og unge, har du pligt til at reagere, hvis du ser tegn på eller har mistanke om, et barn bliver udsat for vold i hjemmet.