Som pædagog/dagplejemor

Pædagoger og dagplejemødre
Når du i pædagogisk arbejde med små børn møder vold i familien, vil det som regel være som en mistanke. Derfor er din første handlemulighed ofte at tage den svære samtale med den voldsramte forælder. Når du udtrykker din bekymring, skal det være tydeligt, at du vil hjælpe. Måske er du vant til, at man bør tale med begge forældre, når der er problemer. Undlad dette, hvis du har mistanke om vold i familien af hensyn til den voldsramte og børnenes sikkerhed.

Arbejdet med små børn bør have fokus på forebyggelse og sundhedsfremme. Forældre skal ydes hjælp til at give deres barn de bedste betingelser for en god og sund udvikling. Du har pligt til at underrette kommunen, hvis du er bekendt med, at et barn lider overlast. En underretning skal resultere i en udredning af familiens forhold.

Når du underretter
En mistanke eller en vished om, at et barn lever i en voldelig familie, skal videregives til myndighederne. Det kan ske i form af en underretning til kommunen. Skriv i underretningen, hvad der har vakt din bekymring, fx tegn på vold i familien, tegn og signaler på at barnet bliver udsat for vold, vanrøgt mv.

Din underretning bør være så konkret og informativ som mulig - og gerne med eksempler. Når du har underrettet, ligger ansvaret for at udrede forholdene og evt. igangsætte en indsats overfor den voldsramte familie hos kommunen.