Tværfagligt samarbejde

Sager om vold i familien involverer ofte flere forskellige faggrupper. Derfor er et tæt, tværprofessionelt samarbejde helt afgørende i forhold til en effektiv indsats og ud fra et helhedssyn på familien.

Her kan du læse om, hvordan du opnår et godt samarbejde med andre fagpersoner, og hvordan du møder eventuelle udfordringer konstruktivt.

Sager om vold i familien er ofte komplekse. Derfor kan en enkelt faggruppe sjældent alene på en kvalificeret måde hjælpe familien med at løse alle dens problemer.

Når en voldsramt mor fx bor henvender sig i kommunen med sine børn, kan der være mange faggrupper, som bliver inddraget i løsningen af familiens problemer.

  • Socialrådgiver
  • Socialarbejder
  • Psykolog
  • Daginstitution
  • Retshjælp
  • Familierådgivere
  • Rigsombuddet
  • Politiet
  • Sundhedsvæsenet

Og senere måske arbejdsformidling, boligadministration m.m.

Læs også: Landstingsforordning om tværfagligt samarbejde i sociale sager