Viden om vold

Typer af vold

    Vold i familien kan have flere former. Selvom psykisk vold er mere skjult, kan den være lige så skadelig som fysisk vold. Næsten alle, der er udsat for vold, er udsat for flere typer vold samtidig.
Værktøjer og tilbud

Oversigt over tilbud

    Her fremgår en række tilbud, du som fagperson kan oplyse om. Det er vigtigt at understrege, at telefonrådgivninger o.l. ikke kan stå i stedet for den faglige vejledning i fx et familiecenter eller støtte fra en omsorgsfuld lærer. MIO's SMS-rådgivning 1899 MIO’s SMS rådgivning er en gratis,...
Værktøjer og tilbud

Krisecentrene i Grønland

    Krisecenterområdet Rammerne for krisecentrene i Grønland fremgår af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 8. december 2004 om krisecentre. Et krisecenter er her defineret som et midlertidigt bosted for kvinder eller mænd, der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i...
Værktøjer og tilbud

Dilemmaspil

    Her kan du prøve spillet om fagpersoners dilemmaer i sager om vold og overgreb. Spillet er bygget op omkring realistiske situationer, der beskriver konkrete eksempler på voldelige overgreb. Det er dine valg gennem handlingen i spillet, der har betydning for, om voldsofrene kommer ud af voldcirklen...
Værktøjer og tilbud

Illernit

    Landsdækkende krise- og behandlingscenter Illernit er et landsdækkende krise- og behandlingscenter i Qeqertarsuaq, der tilbyder professionel behandling og støtte til voldsramte kvinder og deres børn i op til et års varighed. Tilbuddet er rettet mod voldsramte kvinder, der ikke har adgang til de...
Viden om vold

Vold mod børn

    Vold mod børn kan være mange forskellige ting, og der er ofte tale om kombinationer af forskellige typer af voldshandlinger mod det enkelte barn. Det kan være fysisk vold, psykisk vold eller seksuelle overgreb. I dag ved vi, at det at overvære vold i familien kan være lige så traumatiserende for...
Viden om vold

Kærestevold

    Kærestevold bliver defineret som fysisk, seksuel og/eller psykisk vold, som en nuværende eller tidligere kæreste står bag. Vold i unge kæresteforhold er mindst lige så tabubelagt som vold i familien, og det medfører, at de unge ikke får den nødvendige hjælp og støtte til at bryde med volden....
Din rolle

Tværfagligt samarbejde

    Sager om vold i familien involverer ofte flere forskellige faggrupper. Derfor er et tæt, tværprofessionelt samarbejde helt afgørende i forhold til en effektiv indsats og ud fra et helhedssyn på familien. Her kan du læse om, hvordan du opnår et godt samarbejde med andre fagpersoner, og hvordan du...
Viden om vold

Vold i familien

    Begrebet er kønsneutralt, men langt flere kvinder end mænd bliver udsat for vold i familien. Som fagperson støder du måske også på begrebet vold i nære relationer. Det betyder cirka det samme. Her på siden finder du viden om, hvilke former for vold, du kan støde på i dit arbejde som fagperson og...
Værktøjer og tilbud

Historier

    Her kan du læse to noveller fra samlingen "Ung i Grønland – Ung i Verden", der handler om psykisk og fysik vold i familien.
Værktøjer og tilbud

Undervisningsmateriale

    Kærestevold Kærestevold er et følsomt og tabubelagt emne, som kan være svært at tage op i klassen. Her kan undervisere finde inspiration og hjælp til, hvordan man kan diskutere emnet med de unge. Ved at tale med teenagere om kærestevold og om sunde forhold, kan skoler og uddannelsesinstitutioner...
Viden om vold

Du har pligt til at reagere

    UnderretningspligtenSom borger og fagperson er det din pligt at reagere, hvis du ser, at et barn bliver udsat for vold. Personer, der er ansat i social-, skole- eller sundhedssektoren, har en skærpet pligt til at underrette, når de bliver bekendt med, at et barn har behov for hjælp. I grove...
Din rolle

Direkte kontakt til børn i kommunalt regi

    Arbejder du med børn i kommunalt regi?Få viden om tegn og signaler, dialog og indsatser, når du arbejder med børn, der lever i en familie med vold. Tegn og signaler på vold mod børn Tegn og signaler på vold mod voksne Du modtager en underretningLæs her, hvad du skal gøre, hvis du modtager en...
Din rolle

Som pædagog/dagplejemor

    Pædagoger og dagplejemødreNår du i pædagogisk arbejde med små børn møder vold i familien, vil det som regel være som en mistanke. Derfor er din første handlemulighed ofte at tage den svære samtale med den voldsramte forælder. Når du udtrykker din bekymring, skal det være tydeligt, at du vil hjælpe...
Værktøjer og tilbud

Faghåndbøger

    I faghåndbøgerne finder du viden om vold og værktøjer til at håndtere sager om vold mod kvinder. Faghåndbøgerne er sendt ud til kommuner, sygehuse, skoler og daginstitutioner m.m. i forbindelse med kampagne Bryd Tavsheden i 2013. Håndbøger Råd og handlemuligheder for dig der arbejder i kommunen Råd...
Din rolle

At overvinde barrierer

    Alt samarbejde byder på udfordringer. Mød dem konstruktivt, uanset om samarbejdet foregår inden for samme faggruppe eller på tværs af områder og sektorer. Det er en udbredt opfattelse, at barriererne i tværfagligt samarbejde først og fremmest bunder i faggruppernes forskellige uddannelsesmæssige...
Din rolle

Direkte kontakt til voksne i kommunalt regi

    Arbejder du med voksne i den kommunale forvaltning? Og hvad kan du som fagperson gøre, når du møder en kvinde eller en mand, der bliver udsat for vold? Som ansat på for eksempel social- eller handicapområdet kan du møde voksne, som har brug for din hjælp til at bryde ud af et voldeligt forhold. Se...
Viden om vold

Hvorfor går de ikke bare?

    Hvorfor går de ikke bare?Der kan af mange årsager til, at det er svært at forlade en partner, som udsætter én for vold, og det kan være en lang proces bryde ud af et voldeligt forhold. En del vender tilbage til voldsudøveren flere gange. Årsagerne kan bl.a. være at personen: Elsker sin partner...
Værktøjer og tilbud

Mødepakke

    Under kampagnen ”Bryd tavsheden” er der sendt faghåndbøger og en mødepakke ud til kommunale fagpersoner, sundhedspersonale og folkeskolelærere. Her kan du downloade et oplæg, der er forberedt til at holde et fagligt møde om vold i nære relationer. Bryd tavsheden - en samtale om vold i...
Din rolle

Som lærer eller studievejleder

    Lærer og studievejlederEr du lærer eller studievejleder og har du mistanke om, at et barn eller en unge bliver udsat for vold i familien, kan du her læse mere om, hvad du kan gøre. Du kan ofte se på et barn, om det har det vanskeligt, men det kan være svært at vide, hvad grunden er. Det vil ikke...