Nuuk Krisecenter

Målgruppe og ydelser
Nuummi Qimannguvik er et midlertidigt opholdssted for kvinder og deres børn, der har været udsat for psykisk og/eller fysisk vold.

Krisecenteret tilbyder sikkerhed, rådgivning og vejledning og kan hjælpe med at henvise kvinden til relevante tilbud, hvis hun ønsker at bryde ud af et voldeligt parforhold. Bl.a. kan krisecentret støtte kvinden i kontakten med kommunen og overgang til ny bolig m.m.

Personalet
Personalet på krisecenteret er klædt på til mødet med voldsramte kvinder og børn og har solid, faglig viden om vold i familien, herunder konsekvenser af at børn er vidne til volden.

I forhold til børn baserer krisecenteret sin værdier på FN’s Børnekonvention og arbejder med angst, skyldfølelse og andre symptomer på voldsudsættelse. I forhold til kvinderne arbejder krisecenteret med at skabe større selvindsigt og italesætte kvindernes ret til at sige fra overfor volden.

Krisecenteret samarbejder med det lokale politi, akutmodtagelsen på sygehuset, børne- og familieområdet i kommunen, frivillige organisationer, Rigsombuddet og de øvrige krisecentre.

Værdier
Krisecenterets indsats bygger på værdier om samarbejde, faglighed, sikkerhed, rummelighed, indlevelse, indsigt, humor, omsorg, ansvarlighed, respekt og ligeværd.

Brugernes oplevelse
Ifølge krisecenteret giver mange brugere udtryk for, at de får det bedre af at være på krisecenteret, og at de opnår et bedre overblik over deres livssituation. Flere kommer til kræfter igen og får mod på at bryde med partnerens kontrol og voldelige overgreb.

Sipisak Kujalleq 7A
3900 Nuuk
Tlf. i dagtimerne: +299 36 69 71
Tlf. til døgnvagt: +299 55 46 47
E-mail: [email protected]
Leder: Grethe Siegstad

Åbningstider: Døgnet rundt alle ugens dage
Antal pladser: 10