Qaqortoq krisecenter

Blok G-H
3920 Qaqortoq
Tlf. i dagtimerne: 64 22 76 / 49 38 35
Tlf. til døgnvagt: 49 38 35
Leder: Olga Lund

Åbningstider: Hverdage kl. 10-14.
Døgnvagten kan kontaktes døgnet rundt alle ugens dage.
Antal pladser: 8

Målgruppe og ydelser
Krisecenteret målgruppe er psykisk og/eller fysisk voldsramte kvinder og deres børn. Krisecenteret tilbyder husly og beskyttelse i rolige omgivelser. Der bliver tilbudt mad til kvinder og børn, der ankommer om aftenen, men ellers skal brugerne selv sørge for forplejning.

Samarbejdspartnere
Krisecenteret samarbejder med det lokale politi, Dannerhuset/Mary Fonden, Mælkebøttecentre, det lokale familiecenter og kommunen.

Brugernes oplevelse
Ifølge krisecenteret er brugerne generelt taknemmelige for husets tilbud om husly og beskyttelse.