Kattunneq

Materialer til arbejdet med voldsudsatte kvinder og børn

Undervisningsmaterialerne indeholder gode råd, viden og metoder, som kan bruges i arbejdet med kvinder og børn på krisecentre i Grønland.

Materialerne er anvendt i workshops for krisecentermedarbejdere og andre fagfolk afholdt i projekt Kattunneq 2014-2016. Projekt Kattunneq har til formål at styrke indsatsen mod partnervold i Grønland, bl.a. gennem erfaringsudveksling og opkvalificering af medarbejderne på krisecentrene.

Kattunneq er et dansk-grønlandsk samarbejde mellem Mary Fonden, Danner, de grønlandske krisecentre, Mælkebøttecenteret, Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen samt Oak Foundation Denmark.