Illernit

Landsdækkende krise- og behandlingscenter

Illernit er et landsdækkende krise- og behandlingscenter i Qeqertarsuaq, der tilbyder professionel behandling og støtte til voldsramte kvinder og deres børn i op til et års varighed.

Tilbuddet er rettet mod voldsramte kvinder, der ikke har adgang til de eksisterende tilbud eller ikke kan drage nytte af disse. I Illernit får kvinden mulighed for at komme væk fra voldsudøveren og modtage støtte, vejledning og behandling.

Illernit har ligeledes fokus på barnets trivsel og udvikling. Derfor har centeret udarbejdet en overordnet behandlingsplan for både mor og barn. Planen omfatter også efterværn. Mens barnet er i Illernit, samarbejdes der med skolen i Qeqertarsuaq om undervisning.

Illernit kan modtage fire familier ad gangen. Rammerne for opholdet tager afsæt i familiens situation og forudsætninger, mens behandlingsplanen er baseret på systemisk terapi. De terapeutiske samtaler bliver afholdt individuelt og i grupper, hvor det bærende grundlag er fokus på relationer. At styrke sunde relationer i familien er således et centralt begreb i behandlingsarbejdet i Illernit.

Sideløbende med behandlingen samarbejder Illernit med hjemkommunen om at vejlede den voldsramte kvinde i at skabe et bedre liv. Spørgsmål om fx forældremyndighed, bolig og privatøkonomi vil ofte være vigtige at afklare forud for hjemkomsten. Når det bliver vurderet, at familien er klar til at rejse hjem, bliver der planlagt ugentlige telefoniske samtaler med kvinden med henblik på at støtte hende i at fastholde et liv uden vold.

Henvisning til Illernit sker via kommunen. Ved henvisning af en voldsramt kvinde kontakter kommunen forstanderen på Illernit på vegne af kvinden. Kommunen skal udarbejde en handleplan for de anbragte, hvori formålet med opholdet bliver beskrevet. Efter ca. 4 ugers ophold udarbejder Illernit en behandlingsplan, der bliver afstemt med hjemkommunen.

Ophold på Illernit finansieres via takstbetaling. Døgnprisen er 850 kr. pr. familie og inkluderer bl.a. kost, logi og terapeutisk behandling. Hjemkommunen finansierer opholdet, herunder rejseudgifter.

Kontakt Illernit

Stina Mølgaard
Forstander
Tlf.: + 299 92 19 19
E-mail: [email protected]