Oversigt over tilbud

Her fremgår en række tilbud, du som fagperson kan oplyse om. Det er vigtigt at understrege, at telefonrådgivninger o.l. ikke kan stå i stedet for den faglige vejledning i fx et familiecenter eller støtte fra en omsorgsfuld lærer.

MIO's SMS-rådgivning 1899
MIO’s SMS rådgivning er en gratis, landsdækkende SMS-linje til børn og unge , hvor man kan skrive sammen med en voksen, der kan rådgive. Åbningstid: Mandag – fredag 16:00 – 18:00

Børne- Ungetelefonen 134
Telefonrådgivning kan ikke erstatte den personlige støtte fra en person, som børn og unge har tillid til. Men det kan som supplement være nyttigt at oplyse børn og unge om, at de kan få støtte og rådgivning hos Børne- Ungetelefonen alle ugens dage mellem kl. 19.00 og 21.00. Det er gratis at ringe til Børne- Ungetelefonen.

Anonym familierådgivning 31 41 51
Det er gratis at ringe fra hele kysten. Familierådgivningen henvender sig til familier med børn, som oplever tvivl og usikkerhed omkring børneopdragelse. Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19-21.

Attavik 146
Landsdækkende gratis og anonym telefonrådgivning for personer, som har en personlig krise eller er berørt af selvmord. Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00 – 21.00.

Tusaannga 54 67 54
Telefonrådgivning for unge i Ilulissat. Åbningstid: hverdage fra 16.00-08.00; weekender fredag fra 16.00 til mandag 08.00

Studenterrådgivningen
Studerende på grønlandske uddannelsesinstitutioner, der oplever personlige kriser o.l., kan henvende sig hos deres studievejleder. Studievejlederen kan henvise den studerende til Studenterrådgivningen. Henvisning foregår via en blanket, som den studerende skal udfylde, hvorefter studievejlederen sender den til rådgivningens koordinator. Koordinatoren formidler kontakten mellem den studerende og psykologen.

Studerende kan få bevilget op til 8 gratis samtaler hos en psykolog.

IKIU – Selvejende retshjælp
I forbindelse med sager om vold i familien kan de involverede personer stå med en række juridiske spørgsmål. IKIU yder anonym og gratis rådgivning, såfremt de økonomiske betingelser for fri proces er opfyldt i henhold til Retsplejelov for Grønland § 254, stk. 3. Rådgiverne er frivillige jurister, som til dagligt har en funktion i det offentlige og i advokatstanden.

Telefontid: Mellem kl. 09.00 – 16.00 mandag – fredag på tlf. 32 45 48

Krisecenteret i Nuuk - døgntelefon 55 46 47
Krisecenteret i Nuuk har en døgntelefon, hvor psykisk og fysisk voldsramte kvinder kan henvende sig alle ugens dage for samtale og rådgivning.