Paamiut krisecenter

Blok T, lejlighed 305
3940 Paamiut

Tlf. 68 16 22

Åbningstider: Hverdage 8-16

Antal pladser: 6

Målgruppe og ydelser
Krisecenteret tilbyder husly og beskyttelse til voldsramte kvinder og børn. Desuden ydes rådgivning og samtaler om voldens konsekvenser for kvinder og børn.

Værdier
Krisecenterets bygger sine tilbud på værdier som omsorg, tryghed og respekt.

Samarbejdspartnere
Krisecenteret samarbejder med det lokale politi, skoler og daginstitutioner, sygehuset, det lokale familiecenter og kommunen.

Brugernes oplevelse
Krisecenterets leder har modtaget mange takkebreve fra brugere af krisecenteret.