Hvad siger loven?

Her kan du læse om love og regler, der er gode at kende til i sager om vold i nære relationer.

Den samlede grønlandske lovsamling finder du her   

I sager om vold i familien opstår der ofte spørgsmål om skilsmisse, forældremyndighed o.l.

En ægtefælle/registreret partner har ret til skilsmisse, når den anden ægtefælle/registrerede partner har udøvet forsætlig vold af grovere karakter over for denne eller børnene. Dog skal ansøgning indgives inden 1 år, efter ægtefællen/den registrerede partner er blevet vidende om handlingen og inden 3 år efter, den er begået *.

I forbindelse med separation og skilsmisse træffes bestemmelse om følgende vilkår:

  • Forældremyndighed
  • Aftaler om samvær med barnet
  • Børnebidrag
  • Eventuel fastsættelse af ægtefællebidrag
  • Retten til evt. fælles lejebolig
  • Deling af fællesbo

Læs mere om de familieretslige regler på Rigsombuddets hjemmeside

Ved behov for juridisk bistand har borgere bl.a. mulighed for at søge rådgivning hos retshjælpen IKIU

* Anordning nr. 307 af 1993-05-14 om Ikrafttræden for Grønland af lov om ægteskabets indgåelse og opløsning