Kærestevold

Kærestevold bliver defineret som fysisk, seksuel og/eller psykisk vold, som en nuværende eller tidligere kæreste står bag. Vold i unge kæresteforhold er mindst lige så tabubelagt som vold i familien, og det medfører, at de unge ikke får den nødvendige hjælp og støtte til at bryde med volden.

Målgruppen er 16-24 år, men børn under 16 år bliver også udsat for kærestevold.

Hvis man som ung bliver udsat for kærestevold, er man i højere risiko for at blive udsat for partnervold senere i livet. Ved at stoppe kærestevold kan man forebygge familievold og dermed forebygge, at børn bliver udsat for vold i familien.

I forhold til unge bør man være særligt opmærksom på digital vold gennem brug af sociale medier som Facebook, billeder, der sendes rundt på mobiltelefon o.l.

Læs mere om kærestevold på: www.ditforhold.gl