Fakta om kærestevold

Kærestevold skelner ikke mellem piger og drenge, uddannelse, baggrund eller etnicitet. Alle kan risikere at få en voldelig kæreste. I nogle forhold er unge dog i større risiko for at blive udsat for kærestevold.

Som fagperson bør du være opmærksom på:

  • Unge der har en tidlig seksuel debut
  • Unge der har været vidne til vold mod deres mor i hjemmet
  • Unge der har været udsat for trusler om vold eller vold i barndomshjemmet
  • Unge der har et højt alkoholforbrug

Jeg havde lyst til, at nogen spurgte mig om problemerne i forholdet. Jeg kunne ikke bede om hjælp, fordi jeg var flov over det (pige på 18 år)

Unge kvinders risiko for at opleve fysisk kærestevold er markant højere end unge mænds.

De holdninger og den adfærd, som unge møder i deres familie og omgangskreds, har stor betydning for deres syn på vold. Derfor er det vigtigt, unge ved, hvad det vil sige at være udsat for kærestevold og hvilke konsekvenser, volden indebærer.

På www.ditforhold.gl kan du læse mere om kærestevold. 

Hvis du er lærer, kan du finde undervisningsmateriale om kærestevold her.