Forældre og netværk

Det kan være en god idé at spørge ind til den unges forhold til forældrene og det øvrige netværk for at finde ud af, hvilke støttemuligheder den unge har.

Kæresteforholdet kan være et led i en løsrivelsesproces fra forældrene. De kan være både en støtte og en barriere for, at den unge kan komme ud af det voldelige parforhold.

Familiens støtte er vigtig
Som fagperson er det værd at have i baghovedet, at det nære netværk kan have en negativ effekt på den unge. Hvis familie og venner ikke støtter den unge, men derimod dømmer den unge, kan det gøre ham eller hende mere afhængig af den voldelige kæreste. Det kan betyde, at den unge bliver i det voldelige forhold.

Tal om forventninger
Den unge kan opleve en angst for ikke at kunne leve op til forældrenes forventninger og dermed skuffe dem. Det er betydningsfuldt, at forældre viser deres børn, at det er i orden at fejle og træffe forkerte valg i livet. Det gør det nemmere for de unge at tale med deres forældre, når de har det svært.

Derfor er det vigtigt, at du som fagperson afdækker forældrenes rolle. Ved den unge med sikkerhed, at forældrene ikke vil vise forståelse for situationen, eller er det noget, den unge formoder?