Gode råd til samtalen

Tilbyd aldrig fuld fortrolighed, da der kan komme ting frem i samtalen, som du er nødt til at gå videre med.

Det kan føles svært at tage hul på en snak om kærestevold. Men det er altid bedre at spørge én gang for meget end én gang for lidt. Når du spørger, viser du omsorg for den unge.

For nogle unge kan det være en stor lettelse at få sat ord på problemet. Andre vil måske først reagere længe efter din henvendelse. Det vigtigste er altid at lade den unge styre tempoet. Husk på, at nænsomhed, respekt og tålmodighed er nøgleord i enhver samtale, der går tæt på den unge.

Vold kan aldrig accepteres
Ofte fortæller unge ikke af sig selv, at de er udsat for vold. Det kan skyldes skam og tvivl om, hvorvidt de selv er skyld i volden. Som fagperson er det vigtigt, du understreger, at vold måske kan forklares, men at vold aldrig kan forsvares – og at den unge har ret til et liv uden vold.

Individuel samtale
En samtale med en ung, som måske bliver udsat for vold, er altid individuel. Hvordan du griber samtalen an, må afhænge af den unges situation. Derfor findes der ikke én rigtig måde at gennemføre en samtale på.

Der er mange måder at stille spørgsmål på. Forsøg at fornemme, hvad den unge er i stand til at svare på og reflektere over. Nogle spørgsmål er mere generelle og således mere skånsomme for en ung, som ikke kan tale direkte om volden.

Generelle spørgsmål kan være:

 • Hvordan har du det i din dagligdag?
 • Hvordan har du det med din kæreste?
 • Du virker bekymret/nervøs/ked af det – har du lyst til at fortælle mig hvorfor?

Fortæl den unge, hvad du ser, og at du er bekymret:

 • Jeg kan se, at du har mærker /det ser ud som om, du har slået dig. Har du lyst til at tale med mig om det?
 • Jeg har lagt mærke til, at du ikke er så meget sammen med dine gode venner, som du plejer. Vil du fortælle mig om det?

Andre spørgsmål er mere åbne og kan bruges, hvis du har en fornemmelse af, at den unge har lyst til at tale med dig om sine problemer.

Åbne spørgsmål kan være:

 • Har din kæreste nogensinde været voldsom over for dig?
 • Er din kæreste meget jaloux, og hvad gør han/hun?
 • Har din kæreste forhindret dig i at tage til fest, eller være sammen med dine venner eller familie?
 • Er du bange for din kæreste?
 • Har din kæreste nogensinde tvunget dig til sex eller til at gøre seksuelle ting, du ikke havde lyst til?
 • Har din kæreste nogensinde truet dig med at gøre skade på sig selv?

Vær tydelig omkring, hvorfor du spørger:

 • For at få afklaret, hvordan jeg bedst hjælper dig, vil jeg gerne spørge dig…
 • Der er forskellige muligheder for at få hjælp, og derfor vil jeg gerne spørge dig…

Få afklaret truslen mod den unge
Forsøg sammen med den unge at få afklaret, hvor alvorlig situationen er, og om volden er så alvorlig, at den unge må ud af forholdet hurtigst muligt.

Du kan for eksempel bruge hv-spørgsmål:

 • Hvem udgør truslen?
 • Hvad foregår der og i hvilket omfang?
 • Hvor længe har det stået på?
 • Hvem er den unge bange for?
 • Hvad er den unge bange for?