Hvorfor går de ikke?

Som fagperson er det vigtigt at forstå, hvor indviklet det er at være i et voldeligt parforhold, og hvor vanskeligt det kan være for den unge at forlade en voldelig kæreste. Hjertet har sine grunde, som fornuften ikke kender til.

Forelskelse
Kæresteforholdet er tit den unges første forhold, og måske betragter den unge kæresten som sin store kærlighed. Derfor kan det være svært at gå, selvom den unge er klar over, at forholdet er usundt. Unge mennesker har ikke erfaringer, som gør dem i stand til at vurdere, om kærestens krav og opførsel er normal/rimelig. Forud for volden går ofte en periode med forelskelse og fascination. Den første tid kan skabe stærke følelser hos den unge, som kan være svære at skubbe til side.

Rutchebaneforhold
Den unge oplever forholdet til kæresten som et rutchebaneforhold med mange intense op- og nedture. Intensiteten kan være med til at fastholde den unge i forholdet, og udmattelsen af at være i et drænende forhold kan være med til at æde det overskud, der skal til for at bryde ud af forholdet.

Isolation
Den unge kan blive isoleret sig fra sin tidligere vennekreds og måske sin familie på grund af kærestens jalousi og kontrol. Det kan give den unge en følelse af kun at have kæresten tilbage, og det kan fastholde den unge i det voldelige forhold.

Den unge kan også selv trække sig fra familie og venner. Årsagerne kan være, at den unge føler skam og forsøger at undgå at blive konfronteret med problemerne. Omvendt kan den unges vennekreds også trække sig, fordi det er svært at forstå og acceptere, at den unge bliver i forholdet, og fordi det kan være en stor belastning igen og igen at skulle samle den unge op efter sammenstød med kæresten.

Følelsesskift
Ofte er forholdet en vekselvirkning mellem vold og ømhed fra kærestens side. Den unge bliver slået eller på anden måde ydmyget, og bagefter undskylder kæresten, fortryder og beder om tilgivelse og forståelse. Det gør det svært at bryde ud af forholdet, fordi den unge måske bliver mindet om forelskelsen/fascinationen og håber på en forandring i forholdet.

Ansvarlighed
Måske har kæresten en belastet baggrund, problemer med stofmisbrug eller andre vanskeligheder, der gør, at den unge føler medlidenhed og ikke ønsker at svigte kæresten ved at gå. Den unge kan have en stærk følelse af ikke at ville svigte en kæreste, der er blevet svigtet så meget før. På den måde skubber den unge sig selv og sit eget bedste i baggrunden.

Usikkerhed og manglende selvtillid
Den unge kan være påvirket af, hvordan kæresten oplever og fortæller tingene. Det kan skabe usikkerhed i forhold til den unges egne oplevelser og følelser og så tvivl om, om kæresten har ret i, at hun/han er urimelig, hysterisk eller selv skyld i volden. Igen spiller forelskelsen en rolle: Føler den unge sig tæt knyttet til kæresten, vil der være en tendens til at være meget lydhør overfor kærestens argumenter. Dermed bliver den unge i tvivl om sine egne oplevelser og følelser.

Stigmatisering
Den unge har måske en forestilling om voldsramte som svage ofre og vil ikke se sig selv sådan. At blive i forholdet på trods af volden og opretholde en facade fjerner det ubehagelige i at skulle forholde sig til en identitet som voldsramt. Derudover kan den unge tumle med følelser af skyld og skam over at være havnet i et voldeligt forhold og måske bebrejde sig selv, at det er kommet så vidt. Nogle unge oplever det at være sammen med en voldelig kæreste som udtryk for en brist eller fejl i deres egen personlighed og lægger ansvaret over på sig selv.

Forældreoprør
Problematiske kæresteforhold ses ind i mellem som led i en løsrivelsesproces fra forældrene. Måske har den unge et konfliktfyldt forhold til forældrene og har behov for at lægge afstand. Det gør det svært at gå tilbage til forældrene og bede om hjælp. Der kan også være en angst for at skuffe forældrene og ikke leve op til forventningerne.