Rollen som fagperson

Som fagperson er det vigtigt at give den unge vished for, at du er på hans eller hendes side. Den unge har brug for, at du kan rumme de modsatrettede følelser, der ofte eksisterer i et voldeligt kæresteforhold. Din rolle er vigtig og kan have afgørende betydning for den unge. Måske er det lige præcis de spørgsmål, du stiller, eller din måde at være på, der kan gøre en forskel for den unge.

For at gøre samtalen så tryg som mulig, er der fire gode råd, du kan have i baghovedet:

  • Du skal kunne rumme voldsomme fortællinger uden at blive overvældet.
  • Du skal kunne klare, at du ikke kan handle på den unges vegne, men derimod hjælpe den unge til selv at handle.
  • Du skal have viden om kærestevold og konsekvenserne, og du skal have viden om, hvor den unge kan søge hjælp.
  • Det, at fortælle sin historie, har en stor værdi. Det bekræfter den unge i, at det, der er sket, er rigtigt, og det kan hjælpe den unge til også at kunne fortælle sin historie til andre.

Skab tillid og tryghed

  • Vær rolig, lyttende og tålmodig, og lad den unge fortælle i sit eget tempo.
  • Støt den unge i de betragtninger og den tvivl, der måtte komme.
  • Styrk og bekræft den unge i oplevelsen af, at der måske er noget i forholdet, der ikke er sundt.
  • Giv den unge lov til at føle og tænke, som han eller hun gør.

Skyldfølelse og selvbebrejdelse over volden er en helt normal reaktion, og du kan prøve at tale med den unge om, at reaktionerne og følelserne er normale, men at volden ikke er det. Her kan det være en god ting at fortælle den unge, at du har talt med andre, der har det på samme måde. På den måde vil den unge føle sig mindre alene.

Husk på muligheden for, at den unge bliver sammen med kæresten, fordi han eller hun er forelsket. Det er vigtigt, at du som fagperson kan rumme/anerkende de følelser og ikke fordømmer den unges valg. Hvis han eller hun ser kæresten som den store kærlighed, kan du tale med den unge om, hvad der for hende/ham er en god kæreste, og om kæresten reelt lever op til de krav.

For mange unge er kæresteforholdet det første rigtige parforhold, og de unges manglende erfaring gør det relevant at tage en snak om, hvordan et godt parforhold ser ud.

Væk fra volden
Hvis den unge ikke kan finde overskud til at bryde ud af forholdet, kan du undersøge mulighederne for, om den unge kan få en pause eller komme væk fra kæresten for en periode. For eksempel gennem et ophold på efterskole eller optagelse på en uddannelse. Afstanden kan betyde, at den unge får overskud til at afklare sin situation og afslutte forholdet.