Tal med unge om grænser

Lær unge at sætte grænser
Et vigtigt element i at forebygge kærestevold er at skabe en bevidsthed hos unge om deres egen krop og egne grænser. Forældre og fagpersoner kan være med til at skabe et fællesskab i hjemmet, i skolen, i fritidshjemmet mv., hvor der er bevidsthed om de grænser, den unge har i forhold til deres krop og seksualitet.  Det er vigtigt at unge lærer, at deres egne og andres grænser skal tages alvorligt.

Tal med unge om grænser
Hvordan giver jeg udtryk for mine grænser? Det spørgsmål kan være svært at besvare for unge i voldelige kæresteforhold, fordi de unge mangler erfaring og dermed indsigt og fornemmelse for, hvilke værdier der karakteriserer et sundt parforhold. Som fagperson bør du derfor give unge mulighed for at beskæftige sig med værdier i kæresteforhold.

De unge skal huske sig selv
Forskning viser, at unge finder det vigtigt at lære egne grænser at kende og lære at sætte grænser overfor andre.  Som fagperson kan du hjælpe unge til at reflektere over dette. Tal med den unge om, hvilke værdier han eller hun værdsætter, og hvad ansvarlighed er. Er ansvarlighed også at tage ansvar for sig selv og sit eget velbefindende?

Forældreansvar
Forældre kan gøre det klart, at deres unge altid skal fortælle dem, hvis nogen - også hvis det handler om et familiemedlem eller nær ven - opfører sig på en måde, som er ubehagelig og grænseoverskridende. For nogle forældre kan vold og overgreb være emner, der er svære at tale om. Men der er ikke nogen rigtig eller forkert måde at gøre det på. Det vigtigste er, at de unge har tillid til forældrene og ved, at de lytter.