Tegn på kærestevold

Der findes nogle faresignaler, der kan pege i retning af, at en ung bliver udsat for kærestevold. Herunder kan du læse mere om de faresignaler, du som fagperson kan være opmærksom på i din kontakt med unge.

Det er ikke muligt at opstille nogen entydig tjekliste, men der er mønstre, som ofte går igen:
Voldsudøveren er ofte præget af jalousi, mistillid og mistro, og ønsker at isolere kæresten fra venner og familie. Det sker fx gennem kontrol, hvor han/hun overvåger telefonen og brugen af sociale medier eller vil bestemme, hvilke personer den unge må omgås, hvor ofte osv. Den unge bliver udsat for psykisk vold, der kan udvikle sig til fysisk vold.

Jalousi og kontrol
Jalousien er oftest det, der skaber konflikter, følelsesmæssig turbulens og isolation i problematiske kæresteforhold. Der kan være tale om gensidig jalousi eller den ene parts jalousi. Jalousi kan optræde uanset, om der er tale om fysisk eller psykisk vold.

"Vold i kæresteforhold begynder ofte med misundelse, mistillid og jalousi. Forholdet bliver præget af tvang og kontrol, som kan udvikle sig til fysisk og seksuel vold"

- grønlandske unges fortællinger om vold i Oqalliffik