Unge der udøver vold

Som fagperson kan du komme i kontakt med unge voldsudøvere. Måske er det netop voldsudøveren, du har din naturlige kontakt med, og ikke den voldsramte. Derfor kan det være godt at vide lidt om de årsager, der kan ligge bag, at den unge reagerer med vold, og hvad du kan gøre for at tale med ham eller hende om det.

Samtalen med voldsudøveren
Samtalen med en mulig voldsudøver skal foregå nænsomt og i den unges tempo. Og husk; du godt kan tage afstand fra volden uden at tage afstand fra personen.

Ligesom det gælder samtalen med den unge voldsramte, er der heller ikke en egentlig manual for, hvordan samtalen med en ung voldsudøver skal håndteres. En samtale er altid individuel, og det er vigtigt at være meget opmærksom på, hvad den unge giver udtryk for.

Herunder kan du finde råd og vejledning til, hvordan du kan gribe en samtale an.

Der er altid en hensigt med volden
Samtalen med den unge bør forløbe i enerum, så den unge ikke føler sig presset eller under anklage.

Husk at der er en hensigt bag volden. Voldsudøvere bruger vold, fordi han/hun ikke kan finde ud af at handle anderledes. Volden kan være udtryk for svære følelser som vrede, frustration, sorg og desperation. Det kan også være, at voldsudøveren har lært hjemmefra, at konflikter bliver løst med vold.

Lyt til den unge
Tag afstand fra volden; ikke fra personen. Det kan du gøre ved at lytte til, hvordan den unge oplever situationerne omkring volden og ved at rumme hans eller hendes følelser. Du kan give udtryk for, at du forstår den vrede eller frustration, som den unge føler, men at vold ikke er en løsning. Husk på, at der er stor forskel på at anerkende og godkende en bestemt opførsel. Vold er altid udøverens ansvar. Volden kan måske forklares, men den kan aldrig forsvares.

Vær bevidst om, at hvad du ikke selv har været vidne til, har du ingen garantier for. Pas derfor godt på ikke at anklage en ung for vold. Tal i stedet med den unge om, hvordan han eller hun oplever sit kæresteforhold.

Hvordan påvirker volden udøveren?
Nogle voldsudøvere er meget fokuserede på, at “hvis bare min kæreste ikke var så provokerende, så ville det ikke ende sådan”. Igen er det nødvendigt at kunne rumme den unges følelse af vrede eller frustration – ikke handlingen.

Når den unge føler sig mødt og anerkendt, vil der kunne opstå en mulighed for at tale om, hvordan volden påvirker voldsudøveren, og at det heller ikke for ham eller hende er en ønskværdig måde at reagere på. Det er langt de færreste, der ønsker at slå eller på anden måde skade dem, de holder af. Når du fornemmer, at den unge føler sig mødt og forstået, kan du spørge ind til værdier: Hvad mener du er en god kæreste, og hvad skal der til for at blive det?

Spil med åbne kort
Tal kun med den unge om det, du ved og spil med åbne kort. Har du for eksempel oplevet en ung blive meget vred og råbe af sin kæreste, kan du nævne dette og konkret spørge ind til, om han eller hun i lignende situationer har oplevet at komme til at gøre noget, som vedkommende efterfølgende fortryder. Du kan også forholde dig generelt til problemet og fortælle, at du af erfaring ved, at nogle folk med et voldsomt temperament kan komme til at gøre ting, de efterfølgende fortryder.

Tal klart og direkte. Uklare og famlende formuleringer skaber utryghed. Vær åben omkring, hvorfor du spørger:

  • “Jeg spørger, fordi jeg kan henvise dig til hjælp”.
  • “Jeg spørger, fordi det måske kunne hjælpe dig at tale med nogen”.

Hjælp til voldsudøvere
I Grønland findes der ikke professionelle behandlingstilbud, som er direkte henvendt til voldudøvere. Unge under uddannelse kan få bevilget op til 8 psykologtimer gennem studenterrådgivningen, hvilket kan være en mulighed for nogle voldsudøvere. I andre tilfælde kan kommunen tilbyde støtte og rådgivning. Er der er tale om systematisk og farlig vold, er det vigtigt at være opmærksom på underretningspligten.