Erstatning til voldsofre

Voldsoffererstatningsnævnets kan yde erstatning, når en borger er blevet udsat for personfarlig kriminalitet. Det vil sige, at vedkommende er kommet fysisk eller psykisk til skade på grund af en kriminel handling, herunder vold.

For at få erstatning, skal den voldsramte udfylde et ansøgningsskema og aflevere det til politiet på det sted, hvor forbrydelsen er begået. Ansøgningsskemaet kan rekvireres hos politiet.

For at få erstatning er det bl.a. en betingelse at:

  • Skaden er sket ved en overtrædelse af kriminalloven
  • Der er tale om personskade
  • Forbrydelsen er anmeldt til politiet uden unødigt ophold (normalt inden for 24 timer)
  • Man har fremsat krav om erstatning over for skadevolderen, hvis sagen har været i retten
  • Man har fremsat krav over for Erstatningsnævnet senest 2 år, efter forbrydelsen er begået

Der kan opnås erstatning, selv om gerningsmanden ikke kan dømmes, fordi vedkommende er under 15 år eller utilregnelig (fx pga. psykisk sygdom).

Kontakt til Voldsoffererstatningsnævnets sekretariat:

E-mail: [email protected]
Ttlf. 36 39 00