Samtale i stedet for husspektakler

Politiet i Grønland har i 2013 ivæksat programmet ”Samtale i stedet for husspektakler” i hele Grønland.

Principperne bag programmet er:

  • Politiet opfatter husspektakler, herunder vold i familien, som et nødråb
  • Politiet foretager opfølgende besøg hos familier, hvor der har været husspektakler
  • Politiet er opmærksomme på ikke at fremstå som formanende myndighed, men som medmennesker
  • Politiet taler med familien om årsagerne til husspektaklerne og tilbyder hjælp, råd og vejledning
  • Politiet søger at skabe en tryg ramme om drøftelser med familien om at komme videre

”Samtale i stedet for husspektakler” har vist gode resultater. I de fleste tilfælde er familierne imødekommende og giver udtryk for, at de ønsker råd og vejledning til at komme videre.

Som fagperson, særligt i en kommunal socialforvaltning, er programmet en mulighed for at komme i kontakt med problemramte familier og bl.a. forebygge vold i familien.

I en koordineret indsat sammen med Politiet kan programmet blive:

  • en indgang til at komme i kontakt med problemramte familier,
  • en mulighed for at handle på sager om vold i familien tidligt,
  • en chance for at modvirke den negative sociale arv,
  • en mulighed for at organisere det tværfaglige samarbejde bedre,
  • en mulighed for at udnytte ressourcerne bedre

Politiet kører også det forebyggende undervisningsprogram ”Samtale i stedet for vold” på en række folkeskoler.