Støtte under retssager og erstatning

Personfarlig kriminalitet
Farlig og systematisk vold i familien kan blive til en sag om personfarlig kriminalitet hos politiet.

Tiltale og retssag
Politiet rejser tiltale, når det vurderes, at der er beviser nok til at få en sigtet person dømt. Når der rejses tiltale, bliver sagen sendt til retten. I nogle tilfælde kommer sagen ikke for retten. Det gælder typisk i mindre alvorlige sager, hvor voldsudøveren f.eks. slipper med en bøde.

Støtte under efterforskning og retssagsforløb
En person, der har været udsat for vold, voldtægt eller anden personfarlig kriminalitet kan anmode retten eller politiet om en bisidder.

Blandt bisidderens opgaver kan indgå en orientering af den voldsudsatte om sagens forløb, ligesom bisidderen kan være til stede sammen med den voldsudsatte under sagens forløb både i retten og under efterforskningen, fx ved afhøring hos politiet. Desuden kan bisidderen vejlede om tilbud til ofre; eksempelvis om adgangen til psykologsamtaler mv.