Strategi og handlingsplan mod vold

Inatsisartut i 2013 vedtaget en strategi og handlingsplan mod vold, der skal realiseres i årene 2014-2017.

Målet er, at voldsproblematikken skal tænkes med i alle indsatser rettet mod at skabe trivsel, sundhed og social inklusion i samfundet. Indsatserne i handlingsplanen har fire operationelle målsætninger:

  • Voldsofre skal have bedre støtte og rådgivning
  • Voldsspiralen skal brydes - bl.a. ved at oprette et behandlingstilbud til voldsudøvere
  • Det tværfaglige samarbejde omkring voldssager skal udvikles
  • Viden og information om voldsproblematikken skal styrkes

Indsatsområderne
Indsatsområde 1 sætter fokus på at forbedre støtten til ofre for vold. Målet er at sikre bedre muligheder for, at voldsofre kan få rådgivning og støtte til at skabe et liv uden vold.

Indsatsområde 2 har fokus på voldsudøveren. Målet er at forebygge vold ved at skabe et nyt adfærdsmønster hos voldsudøveren.

Indsatsområde 3 har fokus på fagpersoner og frivillige, der arbejder med at begrænse og forebygge vold. Målet er at styrke det tværfaglige samarbejde for at sikre en tidlig og målrettet indsats i forhold til voldsramte familier.

Indsatsområde 4 har fokus på at styrke viden og information om vold. Målet er dels at udvikle en mere vidensbaseret indsats og dels at ændre holdningen til vold og bryde tabuer i forvaltning og offentlighed.

Under de fire indsatsområder er formuleret 32 underliggende indsatser, som enten er nye indsatser eller indsatser, der skal videreudvikles.

Strategi og handlingsplan mod vold 2014-2017