Vold i familien

Vold i familien er en betegnelse for fysisk og psykisk vold mellem:

  • Familiemedlemmer
  • Partnere og ekspartnere
  • Børn og forældre

Begrebet er kønsneutralt, men langt flere kvinder end mænd bliver udsat for vold i familien. Som fagperson støder du måske også på begrebet vold i nære relationer. Det betyder cirka det samme.
 
Her på siden finder du viden om, hvilke former for vold, du kan støde på i dit arbejde som fagperson og voldens konsekvenser for mænd, kvinder, børn og unge.

I aldersgruppen 15-16 år har 38 procent været vidner til vold mod deres mor. 7 procent har været vidner til vold mod deres far, mens 10 procent har været vidner til vold mod deres søskende.

Hvad er vold?
Vold er en handling eller trussel, der uanset formålet skader en anden persons integritet eller skræmmer, smerter eller skader personen – uanset om personen er barn eller voksen. 

Børn, der lever med vold i hjemmet, får psykiske skader. Volden bringer barnets udvikling og sundhed i fare.
 
Børn der er udsat for vold eller er vidner til vold mod fx deres mor, får fysiske eller psykiske skader, der ofte rækker ind i voksenlivet. Det er især skadeligt, når volden sker i hjemmet – den base der skal være et sikkert og trygt sted at vokse op.

Mange børn kender ikke deres rettigheder og ved ikke, at det er uacceptabelt, når forældre slår hinanden eller deres børn.