Gode råd til samtalen med voldsudsatte

Gode råd, når du taler med en voldsudsat
Som fagperson er det vigtigt, at du er rolig og lyttende, bevarer roen gennem hele forløbet og undgår at dramatisere. Vær en nærværende og opmærksom lytter til den voldsramtes fortælling.

Fokuser på den voldsramtes ressourcer

 • Fokusér på personens styrker og beskriv dem. For eksempel: "Godt, at du har fået børnene af sted hver dag i skole"/"at du kom til mødet"/ "at du har passet dit arbejde." Volden kan medføre, at den voldsudsatte ikke ser sig selv som en person med ressourcer.
 • Hjælp den voldsudsatte til at forstå, at hun/han har reageret normalt på en unormal situation.
 • Tal om volden
 • Stil ikke spørgsmål om, hvordan volden er opstået. Problemerne er ofte komplekse, og spørgsmålet er derfor svært at svare på. Mange aspekter af volden kan være ikke-erkendte og for følsomme til at bringe jeres samtale videre.
 • Fortæl den voldsramte, at mange andre har erfaringer med vold i familien, så problematikken almindeliggøres.
 • Undgå at bebrejde den voldsudsatte for ikke at have forladt partneren; spørg fx ikke ”Hvorfor går du ikke bare?”
 • Spørg ind til, hvordan det er at være i parforholdet. Hjælp den voldsudsatte med at se hendes/hans situation i en helhed. Nogle voldsudsatte opfatter volden som normal.
 • Hjælp den voldsudsatte til bedre at forstå sin situation ved at stille 'hvem, hvad, hvordan-spørgsmål'. Via fortælling kan den voldsudsatte bedre afklare sin egen situation.
 • Fortæl den voldsudsatte, at alle mennesker skal kunne føle sig trygge i deres parforhold, og at volden er ulovlig.

Husk: Når du hjælper en voldsramt forælder i en familie, hjælper du også hans/hendes børn!

 • Vær opmærksom på, at tillid er vigtig. En voldsudsat kvinde vil ofte spekulere på, om hun er en dårlig mor og frygte, at børnene bliver fjernet fra hjemmet.
 • Tilbyd aldrig fuld fortrolighed, da der komme ting frem i samtalen, som du er nødt til at gå videre med.
 • Vær særligt opmærksom på juridiske forhold i parforhold, hvor forældremyndighed ikke er afklaret.
 • Vær opmærksom på, at hjælp til den voldsramte er en anerkendelse af voldsproblemet. At undlade at hjælpe kan opfattes som at acceptere volden.
 • Fortæl den voldsramte præcis, hvilken hjælp hun/han kan forvente at modtage
 • Vær opmærksom på, at den voldsramte kan have svært ved at bede om hjælp, da personen ofte vil tænke: ”Jeg er selv skyld i volden.”
 • Mød den voldsramte anerkendelse, opmærksomhed og tålmodighed.

Projektet Kattunneq har fået lavet to film om samtaler med voldudsatte, som du kan se her.