Hvem bliver udsat for vold?

Det er både kvinder, børn og mænd, der bliver udsat for vold i familien.

Vold i familien er et tabubelagt emne. Derfor kan det være svært at sætte tal på, hvor mange, der bliver udsat for volden.

Under Vold mod kvinder, Vold mod mænd og Viden om vold finder du tal på kvinder, mænd og børn, der bliver udsat for vold i familien.

38 % af unge i alderen 15-16 år har på et tidspunkt i deres liv været vidner til forskellige typer af vold mod deres mor. 7 % har været vidner til vold mod deres far, mens 10 % har oplevet vold mod deres søskende.

Om personer med handicap
Højst sandsynligt er der et ukendt tal for personer med handicap (både mænd, kvinder og børn).

Personer med handicap er en særlig udsat gruppe - blandt andet fordi de ofte er meget afhængige af deres partnere.