Vold mod kvinder

62,4 % af alle kvinder over 17 år har på et tidspunkt i deres liv været udsat for vold eller alvorlige trusler om vold i hjemmet eller udenfor hjemmet.

I aldersgruppen 18-54 årige er kvinder mest udsatte for vold, mens ældre kvinder i mindre grad er udsatte.

Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2005-2010 viser andelen af kvinder, der har været udsat for forskellige former for fysisk vold eller alvorlige trusler.

 • 48,5 % har oplevet at blive skubbet, rusket eller slået med let hånd
 • 36,9 % har oplevet at blive sparket, slået med knytnæve eller genstand
 • 14,8 % har oplevet at blive kastet ind i møbler, i en væg eller ned af en trappe o.l.
 • 16,4 % har oplevet grov vold i form af kvælningsforsøg, angreb med kniv eller skydevåben
 • 45,9 % har været udsat for trusler, der var så alvorlige at de blev bange
 • 20,7 % har været udsat for andre former for vold

Markant flere kvinder end mænd (8,7 %) bliver udsat for vold fra partnere eller ekspartnere. 

Når kvinder bliver udsat for vold, er voldsudøveren:

 • En nuværende eller tidligere partner - 65,2 %
 • Et andet familiemedlem - 5,7 %
 • En ven eller bekendt - 3,7 %
 • En kollega/person på arbejdsplads - 2,6 %
 • En fremmed - 9,8 %
 • Anden person - 13 %

I befolkningsundersøgelsen adskiller den yngste aldersgruppe (18-24 år) sig fra de ældre ved, at de i lavere grad er udsat for partnervold (48,6 %)

Børn i Grønland 2009 anslår, at 16 % af mødre til børn på 0-14 år har været udsat for fysisk partnervold. I Østgrønland er det næsten hver fjerde mor, der bliver udsat for fysisk partnervold. Det er dobbelt så mange som i Nuuk.