Hvorfor går de ikke bare?

Hvorfor går de ikke bare?
Der kan af mange årsager til, at det er svært at forlade en partner, som udsætter én for vold, og det kan være en lang proces bryde ud af et voldeligt forhold. En del vender tilbage til voldsudøveren flere gange.

Årsagerne kan bl.a. være at personen:

 • Elsker sin partner
 • Håber at kunne hjælpe partneren til at holde op med at udøve vold
 • Ønsker at parrets børn skal bo med begge forældre
 • Frygter at partneren får forældremyndigheden over børnene efter et brud
 • Frygter ikke at kunne beskytte sine børn, hvis partneren får samvær med dem efter et brud
 • Oplever det som nemmere at håndtere volden, når man er sammen med partneren og kan vurdere hans/hendes sindsstemning
 • Ikke kan overskue et opbrud i sit liv, praktisk, økonomisk og/eller mentalt oplever manglende støtte fra omgangskreds og familie til at foretage et brud eller af forskellige årsager ligefrem opfordres af andre til at blive i forholdet med vold

Andre årsager være, at volden har ændret den voldsudsattes syn på sig selv og sit liv.

Volden kan for eksempel medføre at personen:

 • Har lært at leve med volden og at betragte den som normal
 • Fortrænger eller bagatelliserer volden for at kunne leve med den
 • Påtager sig skylden for volden
 • Har mistet selvtillid og troen på sin egen vurderings- og handleevne
 • Har isoleret sig for at undgå spørgsmål om sin adfærd eller mærker efter vold og derfor har mistet sit netværk
 • Er blevet isoleret fra andre af partneren, for eksempel på grund af jalousi

Det er vigtigt for en god dialog med den voldsudsatte, at du viser forståelse for, at det er svært at forlade partneren.