Typer af vold

Vold i familien kan have flere former. Selvom psykisk vold er mere skjult, kan den være lige så skadelig som fysisk vold.

Næsten alle, der er udsat for vold, er udsat for flere typer vold samtidig.

Vold i nære relationer bliver ofte opdelt i fem typer af vold:

  • Fysisk vold
  • Psykisk vold
  • Seksuel vold
  • Økonomisk vold
  • Materiel vold