Økonomisk vold

Økonomisk kontrol
Det er en form for vold at fratage en anden person retten til at bestemme over sine egne penge og sit eget forbrug.

Gennem økonomisk kontrol kan voldsudøveren for eksempel tage en persons løn og udbetale den i afmålte lommepenge. Eller voldsudøveren kan tvinge personen til at stifte gæld.

Særligt for personer med handicap
For personer med handicap kan økonomisk kontrol for eksempel være, at den person, der udøver volden, tager alle pengene med, når han/hun forlader hjemmet.

Et andet eksempel kan være, at man udnytter den handicappede økonomisk. Det ser man oftest i forhold til udviklingshæmmede borgere.