Psykisk vold

Psykisk vold er ofte mere skjult end fysisk vold og kan omfatte jalousi, trusler og kontrol.

Psykisk vold er alle de måder, en person kan skade, skræmme, krænke, styre og dominere andre ved hjælp af en bagvedliggende magt eller trussel.

Psykisk vold kan for eksempel bestå af:

  • Direkte trusler
  • Nedvurderende og ydmygende adfærd
  • Kontrol og isolation

Det kan også være at skabe splid mellem den, der bliver udsat for vold, og personens familie og/eller venner.

Psykisk vold kan både være direkte og indirekte og kan komme til udtryk som jalousi, der bliver brugt til at styre eller kontrollere en partner med.

Latent vold
En særlig form for psykisk vold er latent vold – at den, der bliver udsat for vold, er bevidst om, at volden kan opstå.

Latent vold kan opleves som den mest dominerende form for vold, fordi risikoen for at blive udsat for ny vold gør, at den voldsudsattes adfærd bliver strategisk anlagt på at undgå ny vold.

Stalking - forfølgelse og chikane
Stalking er en form for psykisk vold, som omfatter systematisk og vedvarende forfølgelse eller chikane.