Vold og alkohol

Viden og erfaringer viser, at der blandt personer, der modtager behandling for alkoholmisbrug, er en overrepræsentation af personer, der har været voldelige mod deres partner. Derfor bør behandlingsstederne have fokus på vold i familien og samarbejde med andre fagområder.

En undersøgelse af volds- og alkoholrelaterede skader i det grønlandske sundhedsvæsen viser, at der er en tæt sammenhæng mellem alkohol og vold, ligesom SFI-undersøgelsen Væk fra Grønland viser, at mange ressourcesvage kvinder har valgt at flytte væk fra Grønland på grund af en voldelig og alkoholiseret partner. Yderligere viser undersøgelsen ”Børn i Grønland” (2009), at der er en markant sammenhæng mellem vold i parforhold og alkoholmisbrug.

Alkoholbehandlingen kan bruges til at opspore voldsudøvere. Det næste spørgsmål er, om det er muligt at tale om volden, og eventuelt få voldsudøverne til at søge behandling, der kan forebygge fremtidig vold?

Alkoholbehandlere er erfarne, når det gælder vanskelige samtaler. Det er heller ikke let at tale om alkoholproblemer, ligesom det ikke er let at tale om, hvad alkoholproblemerne kan medføre for partner og børn.

Alkoholbehandlere der ved, hvad vold er, og hvordan man taler om volden, kan være en stærk ressource i indsatsen.

Download rapporten "Alkoholproblemer og partnervold" her (dansk)

Rusdruk
Politiet i Grønland fremhæver rusdruk som en væsentlig årsag til den vold, som politiet bliver kaldt ud til i hjemmene.

Når man drikker mere end 4-5 genstande på én gang, fx på en aften, er det rusdruk, og det er i dag en udbredt måde at indtage alkohol på i Grønland. Udover at øge risikoen for og voldsomheden af vold og seksuelle overgreb, forhøjer rusdruk også risikoen for sygdomme, ulykker og skader.

En sundere alkoholkultur og bedre viden om alkohollens konsekvenser kan bidrage væsentligt til at forebygge vold.