Vold mod børn

Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling

Forældreansvarslovens § 2, stk. 2

Vold mod børn kan være mange forskellige ting, og der er ofte tale om kombinationer af forskellige typer af voldshandlinger mod det enkelte barn. Det kan være fysisk vold, psykisk vold eller seksuelle overgreb.

I dag ved vi, at det at overvære vold i familien kan være lige så traumatiserende for børn, som selv at blive udsat for vold. Alle former for vold har store konsekvenser for børn. Derfor skal børn og deres forældre have hjælp til at skabe sunde samværsformer og til at bearbejde voldsoplevelser.

Fysisk vold
Fysisk vold kan være slag, spark, rusken, kvælningsforsøg, brænding med cigaretter eller forsøg på forgiftning. Volden kan påføre barnet fysiske skader, fx knoglebrud eller blå mærker. Små børn kan få hjerneskader og blive blinde, hvis de bliver rusket, og i værste fald kan de ligefrem dø af skaderne.

Fysisk vold mellem forældre giver de samme efterreaktioner hos børn som det at blive udsat for volden selv. Barnet kan fx høre den ene forælder blive banket og mærke en stærk frygt for, at den ene forælder slår den anden ihjel.

Psykisk vold
Psykisk vold kan være trusler om fysisk afstraffelse af barnet. Barnet kan fx gentagne gange blive truet med fysisk vold eller truet med at blive spærret inde. Der kan også være tale om, at barnets forældre ydmyger og nedværdiger barnet. Forældrene kan fx fortælle barnet, at det er værdiløst, uønsket og ikke elsket.

Seksuel vold/seksuelt misbrug
Seksuelle overgreb finder sted, når en voksen inddrager en mindreårig i seksuelle handlinger.