Årsager til vold mod børn

Årsager til vold mod et barn kan være vidt forskellige:

  • Nogle opfatter vold som et legalt opdragelsesmiddel. Forældre kan have en fejlagtig overbevisning om, at brug af vold er en acceptabel måde at opdrage, irettesætte og straffe børn på.
  • Magtesløshed hos voksne kan udløse en reaktion, der overskrider grænsen for sund adfærd overfor barnet. Magtesløshed kan fx opstå, hvis barnet ikke lystrer i lidt stresset situation. Her er der ofte tale om voksne, som ved, det er forkert at bruge vold, og som bagefter er skamfulde og fortryder. Situationen gør imidlertid, at det kammer over. Når det først er sket en gang, kan det sagtens ske igen.
  • Forældre med psykisk sygdom eller alkoholproblemer kan mangle overskud til at indse, hvad vold gør ved barnet, og hvordan de ellers skal handle.
  • Nogle forældre overfører hårde og forkerte opdragelsesmetoder fra deres egen barndom. Måske har forældrene ikke selv som børn oplevet og lært at skabe et godt samspil mellem børn og voksne. Forældrene ved simpelthen ikke, hvordan de skal opdrage deres børn uden brug af vold.

At forbygge vold: 9 anbefalinger fra SFI (på dansk)