Du har pligt til at reagere

Underretningspligten
Som borger og fagperson er det din pligt at reagere, hvis du ser, at et barn bliver udsat for vold.

Personer, der er ansat i social-, skole- eller sundhedssektoren, har en skærpet pligt til at underrette, når de bliver bekendt med, at et barn har behov for hjælp. I grove tilfælde kan det medføre politianmeldelse og straf ikke at overholde den skærpede underretningspligt.

Vold mod et barn er et alvorligt overgreb, som skal forhindres. Det er derfor afgørende, at du griber ind så tidligt som muligt, inden skadevirkningerne for barnet bliver for store.

Overgreb finder sted i alle sociale lag, og alle børn kan risikere at blive udsat for vold. Nogle børn er dog mere udsatte end andre:

  • Børn der vokser i dysfunktionelle familier eller i perioder bor med andre voksne end forældrene
  • Børn der har oplevet vold eller været vidne til vold i hjemmet
  • Børn der bliver mobbet
  • Børn der har haft belastende oplevelser i deres opvækst som fx sygdom og død i familien

Som fagperson har du en skærpet pligt til at underrette de sociale myndigheder, når du har mistanke om, at et barn mistrives og måske er udsat for vold eller andre former for omsorgssvigt.

For barnet er det vigtigste, at volden stopper med det samme og ikke gentager sig. Det er vigtigt, at man i sager om vold mod børn griber ind hurtigst muligt. Men sagsforløbet skal selvfølgelig samtidig foregå på en fagligt forsvarlig måde.

Projektet Kattunneq har fået lavet to film om samtaler med voldudsatte, som du kan se her.

Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge:

Enhver, der får kendskab til at et barn lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunalbestyrelsen.