Anonyme underretninger

En særlig situation foreligger i forbindelse med anonyme underretninger.

De kan have to former:

  • I den ene form er underretteren anonym også i forhold til kommunen. Her kan det være nødvendigt, at kommunen foretager en undersøgelse på basis af henvendelsen. Arten og omfanget må dog afhænge af de konkrete omstændigheder omkring den anonyme underretning.
  • I den anden form er kommunen bekendt med underretterens navn, men underretteren ønsker at være anonym i forhold til familien.

Efter Sagsbehandlingslovens § 15 er der mulighed for at undtage navnet på underretteren fra aktindsigt i sagen. Det kan dog kun ske, når der kan blive begrundet med et særligt hensyn til underretteren, ligesom dette hensyn tydeligt overstiger hensynet til familiens behov for at kende identiteten på underretteren. På tidspunktet for en underretning kan kommunen derfor ikke love anonymitet i forhold til familien.