Det er menneskeligt at tvivle

Når en mulig sag om vold i nære relationer kommer op, er der altid større chancer for, at man handler – og handler rigtigt – hvis man drøfter sagen med sine kollegaer og åbent drøfter risikoen.

Det kan være meget vanskeligt at handle på en mistanke om vold, for der er store menneskelige omkostninger på spil, som åbner en række spørgsmål hos den enkelte og hos de involverede aktører:

 • Hvordan reagerer jeg, hvis jeg får mistanke om overgreb?
 • Hvordan bliver vi mere opmærksomme på overgreb?
 • Hvad gør de forskellige former for overgreb ved børnene?
 • Hvordan skal jeg handle på min mistanke?
 • Hvilken støtte kan jeg få, hvis jeg er usikker?
 • Hvem skal jeg drøfte min mistanke med?
 • Hvordan er de formelle procedurer for, hvordan jeg skal handle – fx underrette?
 • Hvornår skal jeg tale med forældrene – og behøver jeg tale med forældrene?

Det kan gøre en stor forskel at være forberedt, hvis mistanken melder sig. Har man drøftet emnet med kollegaerne og sammen forholdt sig til handlemulighederne, er der større chancer for at handle og handle rigtigt.

At have et skriftligt beredskab, der beskriver, hvordan man skal forholde sig, er det bedste værn mod panik. Selvstyret har udsendt et inspirationskatalog, der har fokus på tiden før, under og efter et overgreb mod et barn. Du kan finde inspirationskataloget her. Dialogen kan også tage udgangspunkt i andre inspirationsmaterialer, retningslinjer eller beredskaber i din kommune m.m.

Først som sidst er det vigtigt, at du tror på dig selv og din egen faglighed. Du har set det, du har set. Brug din nærmeste leder til at drøfte dine tanker og iagttagelser.

Vær opmærksom på barriererne

Der er flere barrierer, som kan gøre det svært at drøfte sager om vold mod børn. Som menneske kan man have svært ved at rumme de situationer og følelser, som man er vidne til, og man kan føle sig fagligt usikker:

 • Hvordan reagerer et barn, der er/har været udsat for fysisk eller psykisk vold?
 • Hvad er børns normale reaktioner?
 • Hvordan er børns normale lege og udvikling?
 • Hvornår bør man gribe ind?

Det er både professionelt og menneskeligt at have behov for at dele sin bekymring med andre og bl.a. få afklaret: Hvem kontakter jeg, og hvad sker der, når jeg henvender mig?

Den bedste måde at overvinde barriererne på er gennem dialog.

Prøv dilemmaspillet
Ved hjælp af dilemmaspillet kan du og dine kollegaer igangsætte en samtale om, hvordan I bedst håndterer tvivlsspørgsmål og svære situationer.