Hvad er en underretning?

En underretning kan være skriftligt, telefonisk, personligt eller via e-mail, afhængigt af situationen.

Der er ingen formelle formkrav til, hvordan underretningen skal ske. Som hovedregel bør underretninger dog være skriftlige, da de bl.a. kan fungere som bevisførelse.

Kommunen skal handle på en underretning, ligegyldigt om den er mundtlig eller skriftlig.

En underretning har følgende formål:

  • Den skal sikre, at barnet og familien hurtigt får tilbudt hjælp
  • Den er dokumentation for faktiske forhold
  • Den er et arbejdsredskab i sagsbehandlingsprocessen
  • Den er retssikkerhedsgrundlag i forbindelse med trufne beslutninger

Underretningen skal, så vidt det er muligt, bygge på faktiske, konkrete iagttagelser (hvad man har set, hørt, osv.). Den skal indeholde en faglig beskrivelse af barnets situation, hvor både styrker og svagheder indgår.

I daginstitutioner, skoler og blandt dagplejere vil det være almindeligt, at underretningen bliver underskrevet af lederen og sendt til socialforvaltningen.

Kontakt eventuelt din lokale socialforvaltning for yderligere oplysning.

Husk at forældrene har krav på aktindsigt. De har dog ikke krav på at læse underretningen, hvis det er forældrene, som er under mistanke for at foretage sig noget strafbart.