Råd om kontakten til forældrene

Er der mistanke om, at volden finder sted i barnets hjem, må du ikke inddrage forældrene af hensyn til barnets sikkerhed. I stedet skal du via din leder foretage en underretning til de sociale myndigheder.

Hvis barnet er udsat for vold i hjemmet, kan det være forbundet med fare for barnets sikkerhed, hvis overgrebet afsløres. Det er derfor vigtigt, at myndighederne får mulighed for at vurdere barnets sikkerhedssituation og evt. iværksætte tiltag i forhold til at beskytte barnet, før forældrene bliver involveret.

Er du og din leder i overbeviste om, at det ikke er forældrene, der udsætter barnet for vold, skal I inddrage forældrene. Formålet er at etablere et samarbejde, der kan støtte barnet.

Alt afhængigt af, hvilken fagperson du er, skal du måske i samarbejde med forældrene underrette de sociale myndigheder om, at barnet har behov for særlig støtte med henblik på at skabe nye handlemuligheder ud fra barnets perspektiv.

I samtaler med forældre og børn er det en god ide at tage udgangspunkt i, hvordan verden ser ud med barnets øjne, og hvilke muligheder barnet har.

Det er meget afgørende for forældrene, at de oplever, der bliver lyttet til dem. Det gælder om at være åben og direkte. Sig tingene, som de er, og pak dem ikke ind i misforstået hensynsfuldhed. Det er din opgave at fastholde realiteten.

Der er forældre, som ikke ønsker dialog og afviser ethvert samarbejde. Her er det vigtigt, at du som fagperson holder fast i din bekymring og bruger de muligheder, du har for at gå videre i sagen, selvom forældrene ikke ønsker det. Det kan fx være ved at underrette de sociale myndigheder om bekymringen.